JUBILEUSZ

25 lat

Instytutu Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej UJ

wiedza - komunikacja - działanie

październik 2023 – wrzesień 2024

WYDARZENIA:

 • publikacja metodologiczna WIEDZA-KOMUNIKACJA-DZIAŁANIE (pracownicy i współpracownicy IDMiKS UJ)
 • seminarium partycypacyjne ODO (Zakład Badań nad Mediatyzacją)
 • warsztaty dziennikarskie dla studentów (Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego)
 • spotkania projektowe (Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów)
 • warsztaty metodologiczne (Zakład Ośrodek Badań Prasoznawczych)
 • szkolenia analityczne (Zakład Nowych Mediów)
 • Barometr Wyborczy (Zakład Badań nad Mediatyzacją)
 • konkurs dla studentów (Zakład Komunikowania Politycznego i Mediów)

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

seminarium partycypacyjne

 • Organizatorzy: Zakład Badań nad Mediatyzacją IDMiKS UJ
  oraz Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Data: 27 października 2023
 • Miejsce: studio telewizyjne, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 • Panel dyskusyjny I – Działalność obywatelska w przestrzeni Miasta Krakowa
 • Panel dyskusyjny II – Dziennikarze krakowscy jako kreatorzy dyskusji o mieście
 • Panel dyskusyjny III – Praktyki sąsiedzkie w Krakowie
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej