Konferencja IDMiKS UJ

Wiedza
Komunikacja
Działanie

Wiedza
Komunikacja
Działanie

20-21.10.2022 KRAKÓW

PROGRAM

Program szczegółowy

sesji tematycznych

 • Trendy we współczesnej komunikacji

  Ukonstytuowanie się nowej dyscypliny naukowej oraz liczebny przyrost naukowców podejmujących się badań nad współczesną komunikacją staje się asumptem do prowadzenia wielopłaszczyznowych, pogłębionych analiz nad kształtującymi się współcześnie nowymi trendami w komunikacji. Dodatkowo epidemia koronawirusa bardzo wyraźnie uświadomiła nam z jednej strony rolę i potęgę nowoczesnych środków zdalengo komunikowania, z drugiej zaś, że otaczająca nas rzeczywistość potrafi zmienić się niemal w ciągu zaledwie kilku dni.
 • Tożsamość w stanie zamętu. Medialne narracje o wojnie, kryzysach i przemocy

  Osiemdziesiąt lat po drugiej wojnie światowej, kiedy zgodnie z wykładnią Aleidy i Jana Assmanów wygasa pamięć komunikacyjna – kształtowana przez naocznych świadków historii, a zbiorową wyobraźnią zaczyna władać pamięć kulturowa – utrwalona w materialnych nośnikach i rytuałach, narracje o tragicznych doświadczeniach minionego stulecia w coraz większym stopniu warunkują konteksty charakterystyczne dla ponowoczesności, w tym mediatyzacja, przyspieszenie, afektywność i utowarowienie. Według wspomnianych badaczy poważna rola pamięci w życiu dzisiejszego człowieka i współczesnych społeczeństw wiąże się z trwałą dyspozycją przeszłości do określania i definiowania teraźniejszości, zaś publiczne zainteresowanie czasami minionymi znajduje zastosowanie w dyskursie naukowym, torując drogę tzw. zwrotowi pamięciowemu, który wyznacza nowe paradygmaty badawcze współczesnej humanistyki. Jego głównym celem staje się bowiem nie analiza samych faktów historycznych, ale zorientowanych wokół nich praktyk społecznych, medialnych i kulturowych – w takim ujęciu pamięć stanowi zarówno przedmiot, jak i narzędzie badawcze użyteczne do analizy zjawisk takich jak współczesne konflikty zbrojne, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny czy permanentne spory tożsamościowe.
 • Przyszłość komunikacji - w kierunku AI?

  Artificial intelligence stało się obecnie pojęciem niezwykle modnym. Pojawia się w kontekście zmian medialnych, ale również technologicznych, automatyzacji procesów, poprawy jakości życia, telemedycyny czy bezzałogowego transoprtu. Konsekwencje zastosowania AI w życiu powinny i stanowią przedmiot interdyscyplinarnych badań obejmujących swym zasięgiem kwestie etyki, odpowiedzialności, ryzyka, uregulowań prawych i społecznej gotowości do adaptacji technologicznych rozwiązań. W dyskusji tej nie powinno zabraknąć wyraźnego głosu przedstawicieli nauki o mediach i komunikacji społecznej.
 • Komunikowanie okiem młodych naukowców

  Jest to sesja tworzona całkowicie przez środowisko studenckie i doktoranckie we współpracy z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS. Zaproszenie do uczestnictwa w tej części konferencji kierowane jest w sposób szczególny do studentów i doktorantów, których badania i ustalenia wpisują się w szerokie spectrum zjawisk skupionych wokół mediów i komunikowania. W tym roku w sposób szczególny analizowane będzie komunikowanie pod kątem dynamicznych zmian, zarówno społecznych, politycznych jak i technologicznych, które obserwować możemy każdego dnia. Udział w tej sesji będzie bardzo dobrą okazją do wzajemnego poznania się i podzielenia swoimi badaniami i spostrzeżeniami w swobodnej atmosferze, by jeszcze efektywniej realizować swoją pasję do nauki.

program ramowy

20.10

czwartek


 • 10:00

  otwarcie konferencji
 • 10:15-11:45

  dyskusja panelowa:
  Ewolucja czy rewolucja komunikacyjna?
  prowadzenie: prof. UJ, dr hab. Maria Nowina Konopka oraz red. Marcin Kubat

 • 11:45 - 12:00

  przerwa kawowa
 • 12:00-13:30

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 13:30 - 14:15

  obiad
 • 14:15 - 15:45

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 14:15 - 15:45

  panel dyskusyjny zorganizowany przez OFMA
 • 15:45-16:00

  przerwa kawowa
 • 16:00-17:30

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 19:00-21:00

  uroczysta kolacja na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, Pałac Wielopolskich,                         pl. Wszystkich Świętych 3-4

21.10

piątek


 • 9:00-10:30

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 10:30-10:45

  przerwa kawowa
 • 10:45-12:45

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 12:45-13:00

  przerwa kawowa
 • 13:00-14:30

  panele z referatami i dyskusją w sesjach tematycznych
 • 14:30

  zakończenie konferencji
 • 14:45

  obiad

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel

Prezydent Miasta Krakowa
prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Patronat naukowy

Partner edukacyjny

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Anna Orchel

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 7:30-15:30

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej