Publikacje

Artykuły, które zostaną zrecenzowane i zakwalifikowane do publikacji, ukażą się w wysokopunktowanej monografii zbiorowej wydanej przez Uniwersytet Jagielloński.
Zapraszamy do składania tekstów w Zeszytach Prasoznawczych. Zachęcamy także do przysyłania tekstów w jęz. angielskim.

Termin nadsyłania artykułów - do 30 listopada 2022 roku.

Wymagania edytorskie

serii monografii IDMiKS

Obowiązują wymagania edytorskie stosowane w serii Wiedza-Komunikacja-Działanie. Prosimy o wzorowanie się na III tomie serii:

Nowina Konopka M., Świerczyńska-Głownia W., Hess A. (2020), Komunikowanie interdyscyplinarne. Wiedza-Komunikacja-Działanie, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacii Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydawnictwo ToC.

Wymagania edytorskie

Zawartość

W zgłoszonym tekście muszą znajdować się następujące elementy:

 • imię, nazwisko i afiliacja autora/autorów,
 • tytuł artykułu w języku polskim,
 • abstrakt w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym na język angielski tytułem artykułu,
 • słowa klucze w języku polskim i angielskim,
 • krótka nota z informacjami o autorze/autorach.

Objętość

 Do 40 000 znaków ze spacjami (tekst, bibliografia, abstrakt i nota o autorze).

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc (Word 97 lub wyższy)
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • interlinia 1,5

Inne uwagi

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownego oświadczenia przez Autorów. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.

Odsyłacze, przypisy i noty bibliograficzne

Harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji przywołanej poniżej:

 • Kształt odsyłacza w tekście:
  (Savolainen 2016, s. 649–650)
 • Książka:
  Żyrek-Horodyska E. (2019), Kartografowie codzienności. O przestrzeni w reportażu, Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Artykuł w czasopiśmie:
  Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej, Polityka Społeczna, 8, 14-17.
 • Rozdział w dziele zbiorowym:
  James N.E. (1988), Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock, [w:] D. Palumbo (red.). Spectrum of the fantastic, Westport, CT: Greenwood, 219-223.
 • Artykuł na stronie internetowej:
  Guerini M., Staiano J. (2015), Deep Feelings: A Massive Cross-Lingual Study on the Relation between Emotions and Virality, ArXiv,org, Cornell University. https://arxiv.org/ (dostęp: 14.01.2014)
 • Dzieła, w których jest podawany tłumacz :
  Barthes R. (2008), Światło obrazu. Uwagi o fotografii. J. Trznadel (tłum.), Warszawa: Fundacja Aletheia.

Tabele, wykresy, rysunki

 • tabele, wykresy, rysunki powinny być numerowane osobno
 • każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany
 • rysunki przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda grafika powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *.tif lub *.jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji
 • wykresy – wykonane w Microsoft Excel
 • rysunki – w postaci plików *.cdr, *.ai rysunki wektorowe lub kontrastowe, dobrej jakości pliki rastrowe *.tif, *.png lub *.jpg

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Jacek Popiel

Prezydent Miasta Krakowa
prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Patronat naukowy

Partner edukacyjny

Partnerzy wydawniczy

Wydawnictwo TOC

Nowe technologie dla nauk społecznych

Partnerzy medialni

Kontakt

Sekretarz konferencji

Anna Orchel

tel. +48 12 664 55 33
pon-pt 7:30-15:30

sprawy finansowe

Anna Harnik

tel. +48 12 664 55 29
pon-pt 7:30-15:30

EMAIL

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej